Regulamin

Regulamin sklepu sieciovo.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawcą w sklepie sieciovo.pl jest firma out-net.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000799463, NIP 5851489127, REGON 384200508,  kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych w całości opłacony

 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Europy złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej o wartości co najmniej 50 zł

 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej na adres biuro@out-net.pl oraz telefonicznie pod podanymi numerami telefonu.

 4. Zamówienia potwierdzane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania zamówienia

 5. Dane podawane podczas rejestracji Klienta będą przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

     6.Wiążąca cena dla stron transakcji jest cena BRUTTO widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez              Klienta.

 1. Masz do wyboru cztery rodzaje płatności za swoje zamówienie:
 • przedpłata na konto - realizujesz przelew należności za zamówienie w Twoim banku. Czas zaksięgowania wpłaty jest o wiele krótszy, więc szybciej wyślemy Twoje zamówienie.
 • za pobraniem – wpłacasz pieniądze u dostawcy (listonosz lub kurier) przy odbiorze przesyłki. Wysokość tej kwoty odczytasz w e-mailu potwierdzającym zamówienie oraz po wysłaniu przesyłki wraz z kopią listu przewozowego.
 • płatności on-line, których operatorem jest firma PayPro SA – to bezpieczny system transakcji bezgotówkowych PRZELEWY24.PL .
 • zakup na raty – zakup o wartości powyżej 500PLN realizowany za pośrednictwem wybranej firmy ratalnej
 1. Inne elementy oferty podane na witrynie sklepu, jak zawartość zestawu oraz koszty dostarczenia zamówionych produktów, są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

    9.W przypadku złożenia zamówienia drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, wówczas umowa             kupna-sprzedaży zostaje zawarta podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście                            przewozowym przesyłki.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sieci.sklep.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Opisy i parametry techniczne umieszczonych w sklepie towarów są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne określenie parametrów i właściwości towaru przez jego producenta.


II. Realizacja zamówienia

     1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego             sprzedawcy weryfikację złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdza je telefonicznie               lub  pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku potwierdzenia                             zamówienia,  lub podania niepełnych, bądź niepoprawnych danych Klienta.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę następuje podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient ma wówczas możliwość weryfikacji oraz poprawy podanych danych osobowych, a także skorygowania błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze zmiany zamówienia mogą być utrudnione, z uwagi na przekazanie go do realizacji i ekspresowy proces dostarczania przesyłki do Klienta. Obsługa sklepu dołoży jednak wszelkich starań, aby w każdej chwili umożliwić zamawiającemu zmianę danych adresowych oraz skorygowanie treści zamówienia (przed wysłaniem przesyłki).

 2. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:
 • od przyjęcia zamówienia do nadania przesyłki (maksymalnie 2 dni robocze, jeśli produkt jest dostępny w magazynie sprzedawcy);
 • czas na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. ( ok. 2-3 dni robocze od dnia nadania przesyłki priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub 1 dzień firmy kurierskiej )

      W przypadku tymczasowego braku towaru w magazynie sprzedawcy, okres realizacji zamówienia może ulec                       wydłużeniu. Wówczas sprzedawca informuje o tym Klienta telefonicznie lub wiadomością e-mail, bezpośrednio po                przyjęciu zamówienia.

 

 1. Warunki realizacji nietypowych zamówień są każdorazowo ustalane z klientem w sposób indywidualny.

 2. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (zamówienia od wartości 400 PLN netto). Kupujący jest obciążany odpowiednimi kosztami dostawy (zależnymi od wysokości kwoty zamówienia). Szersze informacje dostępne są w opisie dostaw.

 3. Regulamin sprzedaży obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

 4. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane z klientem w sposób indywidualny.

 5. Dowód zakupu  jest dołączany do przesyłki.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

 

III. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad przepisów o zawieraniu umów na odległość. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i odesłanie towaru na własny koszt do sprzedawcy. Sprzedawca przyjmuje zwrócony towar pod warunkiem, iż zostanie on odesłany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną i nie uszkodzoną zawartością, bez śladów jej użytkowania (urządzenie oraz wszelkie dołączone akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.)

 2. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia przez niego oryginalnego opakowania programów komputerowych, zapisanych na nośnikach.

 3. Konsument odstępujący od umowy, powinien zwrócić towar na adres:

        out-net.pl sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot

        wraz z niezbędnymi dokumentami.

 1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy, swoje dane personalne. Należy również określić sposób zwrotu należności za towar: przelew na konto bankowe (wówczas prosimy o podanie numeru rachunku bankowego) lub przekazem pocztowy na wskazany adres.

 2. W przypadku niedopełnienia przez Klienta warunków z pkt. 4, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia odesłanego towaru oraz do zgłoszenia zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy przez Klienta.

 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy przez konsumenta, sprzedawca zwraca pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE


    1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie                   wprowadzone na polski rynek.

 1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji są w każdym przypadku określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta. Okresy gwarancji na poszczególne towary są określone w opisie towaru.

 2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W związku z tym klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Należy zwrócić uwagę na opakowanie (na ewentualne uszkodzenia podczas transportu), a w szczególności na stan taśm lub plomb na przesyłce. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki lub zerwania plomb/taśm należy odmówić przyjęcia paczki pocztowej i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, po czym bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

 4. Reklamowane urządzenie powinno być przysyłane kurierem bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

          out-net.pl sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot

            Paczka powinna zawierać dopisek SERWIS

 1. Przesyłka musi być zapakowana w taki sposób, aby pudełko nie zostało w żaden sposób uszkodzone podczas transportu. Reklamowane urządzenie musi być kompletne - tzn. pomimo uszkodzenia jednego elementu reklamowany towar musi być dostarczony w takim opakowaniu i z takim osprzętem z jakim był sprzedany.

 2. Klient wysyła sprzęt na swój koszt – sklep zwraca koszt transportu po rozpatrzeniu reklamacji, zwrotu - w wysokości najniższej opłaty przesyłki pocztowej ekonomicznej.

 3. W przypadkach:
 • - przysłania urządzeń niekompletnych,
 • - bez dołączonego dokładnego opisu usterki,
 • -stwierdzenia, że sprzęt nie spełnia warunków gwarancji, braku możliwości odczytania numerów seryjnych urządzenia

      przesyłka będzie odsyłana na koszt nadawcy bez przyjęcia na serwis

 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji promocyjnych, jego adres e-mail będzie wykorzystywany również w celu wysyłania tych informacji.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.sieci.sklep.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

 5. Klient dokonując zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez firmę out-net.pl sp. zo.o. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. , swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie sieciovo.pl. (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).